Kwalifikacje terapeutów

Terapeuci, którzy figurują na liście opublikowanej na niniejszej stronie, są fizjoterapeutami posiadającymi dyplom szkoły państwowej, bądź posiadają wykształcenie z zakresu medycyny.
 
Terapeuci ci przeszli przeszkolenie zaproponowane przez Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapii,  Centre de Formation à la Microkinésithérapie(CFM) prowadzone przez certyfikowanych nauczycieli.
 
Po zakończeniu szkolenia, kursanci mogą zdać egzamin w celu uzyskania certyfikatu kompetencji. W tym celu wykonują kilka terapii kontrolowanych przez twórców metody. Ponadto, mikrokinezyterapeuci zobowiązują się przestrzegać kodeks metody, który figuruje w załącznik.
 
Może się zdarzyć, że wasz terapeuta oświadcza, że pracuje mikrokinezyterapią, ale nie figuruje na tej liście. Osoby te najprawdopodobniej nie skończyły jeszcze swojego szkolenia i nie zdały egzaminu kompetencji. Może być również tak, że osoby te nie ukończyły żadnego szkolenia w zakresie mikrokinezyterapii. Oczywistym jest, że nie możemy takich osób Państwu rekomendować.